Tusumi - Najlepszy pożyczkodawca w Polsce

Tusumi jest od wielu lat zaufanym pożyczkodawcą na rynku finansowym w Polsce

Polityka prywatności i polityka plików cookies strony internetowej tusumi.pl

Celem zapewnienia najwyższych standardów przestrzegania przepisów prawa oraz z dbałości o prawa osób korzystających (dalej też Użytkowników) ze Strony Internetowej dostępnej w domenie www.tusumi.pl  (dalej też Serwis) została opracowana i wdrożona niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies. Serwis nie pozwala na zbieranie danych innych niż niezbędne do funkcjonowania przedmiotowej Strony Internetowej, które służą wyłącznie do administrowania i zapewnienia prawidłowego działania strony. Serwis nie identyfikuje Użytkowników.

1. Administratorem Danych Osobowych jest TUSUMI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku ul. Sienkiewicza 1/1/307, 15-992 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000507929, e-mail: tusumi@pozyczkaplus.pl  , zwana dalej „Administratorem lub Spółką”.

2. Dane kontaktowe Administratora

 Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email:  tusumi@pozyczkaplus.pl ,  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Strona w domenie www.tusumi.pl  może zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail lub formularza kontaktowego na stronie internetowej zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu nawiązania kontaktu i przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Podstawą przetwarzania danych wówczas będzie prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO).  W oparciu o treść art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, Administrator informuje, że wykorzystuje i przechowuje pliki cookies, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części dokumentu – polityka cookies.  

4. Odbiorcy danych

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora za pośrednictwem serwisu mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnienia pracownicy i współpracownicy Administratora  oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu w tym podmioty z branży IT.  

6. Okres przechowywania danych przez Administratora

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez Administratora obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których  dane zostały zebrane.  Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Państwa dane.

7. Prawa podmiotów danych

Z racji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z RODO przysługują Państwu określone uprawnienia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. To z którego prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych. Informujemy także o prawie do wniesienia  skargi do organu nadzorczego jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

POLITYKA COOKIES

1. W oparciu o treść art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, Administrator informuje,  że wykorzystuje i przechowuje pliki cookies.

2. Pliki cookies są to małe fragmenty danych, które strona internetowa przesyła do przeglądarki, a następnie przesyłane są one z przeglądarki z powrotem przy kolejnych wejściach. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, Spółka zaś może mieć do nich dostęp. Pliki cookies ułatwiają korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej. Używane są głównie do utrzymywania sesji, na przykład poprzez wygenerowanie i odesłanie.

Serwis przechowuje wyłącznie zapytania (HTTP) kierowane do serwera, natomiast przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy (URL). Zgromadzone dane, przechowywane są w dziennikach logów i mogą dotyczyć takich informacji jak:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu  nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Zebrane informacje (pliki z logami) pomagają Administratorowi określić: które podstrony odwiedzane są najczęściej, czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, itp. Na podstawie tych informacji mogą być generowane statystyki pomocnicze, które nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Analiza plików z logami, jest po to by zapewnić jak najwyższą jakość Serwisu. Pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika, co do zasady nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Pliki cookies zbierane są w ramach uzasadnionego interesu Administratora. Dane gromadzone w ten sposób wykorzystywane są przez Spółkę dla celów wyłącznie statystycznych, odzwierciedlają także aktywność Użytkowników na Stronie Internetowej. Pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika, co do zasady nie służą również do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

3. Rodzaje używanych plików cookies

  • Spółka pozyskuje i używa plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą rozróżniając je:

a) ze względu na cykl życia, dzieląc pliki cookies na: V sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej, V trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

b) ze względu na domenę internetową, od której pochodzą dzieląc pliki cookies na: V własne – ustawiane przez serwery internetowe Serwisu Spółki, V osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasz Serwis.

4. Klient ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowe, lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

5. Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług Spółka informuje, że zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

6. Większość przeglądarek internetowych ustawionych jest domyślnie na dopuszczenie do przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, może w każdym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki poprzez blokowanie lub wyłączenie plików cookies zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika. W przeciwnym razie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywania plików cookies zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.